Tolken

Wat is tolken?
Tolken is het mondeling vertalen van gesproken tekst maar alleen de kennis van een vreemde taal is niet voldoende. Lichaamstaal, gebaren, houding en beleefdheidsvormen zijn even belangrijk voor goede communicatie. Ik vind tolken een geweldig vak omdat ik met talen en mensen (uit verschillende culturen) kan werken en ervoor kan zorgen dat (taal)barrières verdwijnen.

Afhankelijk van de soort bijeenkomst wordt er simultaan, consecutief of fluisterend vertaald.

Simultaan tolken
Simultaantolken wordt het meest gebruikt bij conferenties. Een andere naam voor simultaantolk is dan ook conferentietolk of congrestolk. De tolk werkt vanuit een cabine en hoort de spreker via een koptelefoon. Terwijl de spreker aan het woord is vertaalt de tolk zijn woorden tegelijkertijd in een andere taal. De toehoorders gebruiken een draadloze koptelefoon. Hier leest u een interessant artikel over het werk van simultaan tolken.

Gesprekstolken
Ook wel consecutief tolken genoemd. De tolk vertaalt dan steeds de zinnen van de spreker nadat deze is uitgesproken naar de taal van de toehoorder.
Consecutief tolken wordt vooral gehanteerd tijdens rondleidingen, vergaderingen, bedrijfspresentaties. Ook tijdens een afspraak bij bijv. de huisarts, specialist, advocaat, psycholoog of notaris is dit de uitgelezen manier om een adequate vertaling tot stand te kunnen brengen.

Fluistertolken
Lijkt op simultaantolken, maar hierbij zit de tolk naast de klant of ergens in de zaal met een zogenoemde fluisterset en vertaalt de woorden van de spreker simultaan op fluistertoon. De luisteraars hebben een headset op.
Ook fluistertolken vereist optimale aandacht van de tolk, omdat omgevingsfactoren hierbij sterk kunnen afleiden.