Tłumaczenia ustne

Praca tłumacza ustnego jest pod wieloma względami trudna i wyjątkowa. Wymaga zarówno doskonałego opanowania języka obcego, biegłości w stosowaniu technik tłumaczenia ustnego, szerokiej wiedzy ogólnej jak i zdolności do szybkiego zgłębiania nowych dziedzin wiedzy. Niezbędna jest wyjątkowa pamięć i zdolność długotrwałej koncentracji.

Tłumaczenie symultaniczne
Nazywa się je także konferencyjnym lub kabinowym. Tutaj dwoje tłumaczy przekłada wypowiedź w czasie jej trwania, z dostosowaniem się do tempa mówcy, wykorzystując kabinę oraz odbiorniki ze słuchawkami dla osób korzystających z tłumaczenia.

Tłumaczenie to wymaga od tłumacza biegłości językowej, zarówno w języku obcym, jak i w języku polskim na najwyższym poziomie oraz dobrej techniki tłumaczenia, czyli umiejętności jednoczesnego słuchania i przekładania. Wymaga ono stuprocentowej koncentracji i szybkiego przełączania się między językami, a także błyskawicznego odnajdowania zwrotów i terminów (często specjalistycznych) w języku docelowym.

Ta forma tłumaczenia najczęściej wykorzystywana jest na międzynarodowych konferencjach i sympozjach, gdzie przez cały dzień trwają wykłady i prezentacje.
Tłumaczenie szeptane
Ten rodzaj tłumaczenia, przez tłumaczy skrótowo nazywany szeptanką, najprościej mogę opisać jako tłumaczenie symultaniczne bez kabiny. Tłumaczenie to stosowane jest podczas spotkań, na których jest potrzeba przetłumaczenia dla 1 do 3 osób. Często w sytuacjach wymagających przemieszczania się lub podczas wizyt przedstawicieli władz innych państw.

Tłumaczenie konsekutywne
Tłumaczenie konsekutywne polega na tym, że tłumacz rozpoczyna tłumaczyć po tym jak mówca zakończy swoją dłuższą wypowiedź lub przemówienie. W czasie trwania wypowiedzi tłumacz notuje i dzięki sporządzonym notatkom jest w stanie wiernie przetłumaczyć wypowiedzi trwające kilkanaście minut (przykład świetnego tłumaczenia).

 Wykonuję tłumaczenia ustne podczas: 

  • spotkań biznesowych
  • negocjacji
  • konferencji naukowych
  • warsztatów
  • szkoleń
  • konferencji prasowych
  • wizyt studyjnych
  • wieczorów autorskich
  • wernisaży
  • u notariusza, itd.