Welkom op Polishtext Language Services

Gedreven, nauwkeurig, inventief en excellent in maatwerk, daar sta ik voor!

Ik ben beëdigd tolk, conferentietolk en vertaler Pools en bied verschillende tolk- en vertaaldiensten vanuit Nederlands of Engels naar Pools en omgekeerd:

  • conferentietolk of fluistertolk voor een congres of bijeenkomst;
  • gesprekstolk voor een bedrijfspresentatie of voor begeleiding van buitenlandse gasten;
  • tolk voor het passeren van een akte bij de notaris;
  • gerechtstolk voor een civielrechtelijke of strafzaak;
  • een beëdigd of juridisch vertaler
  • vertaler van zakelijke teksten (o.a. websites, technische handleidingen)

Bezig zijn met communicatie en taal is mijn passie. Als tolk faciliteer ik het gesprek en zorg ik ervoor dat beide partijen echt begrijpen wat er gezegd en bedoeld wordt. Tolken is meer dan de juiste woorden kiezen, ook de intonatie, houding en gebaren zijn van belang bij het overbrengen van de boodschap. Ik zorg ervoor dat de gehele boodschap met al zijn verbale en non-verbale facetten bij de luisteraar overkomt.