Tłumaczenie u notariusza

Podczas podpisywania aktu notarialnego w Holandii osoby nie mówiące po niderlandzku muszą korzystać z usług tłumacza przysięgłego języka niderlandzkiego (potocznie zwanym holenderskim). Zgodnie z prawem holenderskim akty notarialne podpisywane są w języku niderlandzkim. Jeśli osoba zna biegle język niderlandzki, to obecność tłumacza nie jest konieczna. Jednak należy pamiętać, że w akcie notarialnym składa się oświadczenie o tym, że dana osoba biegle posługuje się wybranym językiem w mowie i piśmie, a gdyby podczas czynności notarialnej okazało się, że znajomość języka jednak nie jest taka doskonała, istnieje ryzyko, że do podpisania określonego aktu jednak nie dojdzie. Ponadto mogą być problemy ze zrozumieniem specjalistycznej terminologii prawniczej. To z kolei może się wiązać z rozmaitymi konsekwencjami, w tym odpowiedzialnością finansową czy prawną.

Jak wygląda tłumaczenie ustne podczas czynności notarialnych z udziałem osoby nie mówiącej w języku niderlandzkim?
Notariusz wyjaśnia treść aktu, którą ja następnie tłumaczę na język polski lub angielski. Zazwyczaj siedzę blisko klienta i tłumaczę symultanicznie słowa notariusza.

Usługa może dotyczyć różnych aktów notarialnych: akt przejęcia własności przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości, akt założycielski spółki lub stowarzyszenia, protokół zgromadzenia wspólników, umowa sprzedaży udziałów, statuty, umowa wspólnego pożycia, testamenty lub majątkowa umowa małżeńska.

Tłumacz ustny – tak jak w innych sytuacjach – jest osobą neutralną i obowiązuje go klauzula poufności.

Jestem tłumaczem ustnym przysięgłym zarejestrowanych w holenderskim rejestrze tłumaczy przysięgłych (Register beëdigde tolken en vertalers, nr 260) i dzięki wieloletniemu doświadczeniu i po przetłumaczeniu setek aktów notarialnych klienci maja pewność, że podpiszą  w pełni zrozumiałe dla nich dokumenty.  W przypadku niejasności klienci mogą zawsze zadać notariuszowi pytania przez tłumacza.

Potrzebują Państwo tłumacza podczas podpisywania aktu notarialnego, proszę o kontakt: info@polishtext.nl lub kliknij tutaj.