Tłumacz ustny

Tłumaczenie ustne (symultaniczne, konferencyjne, konsekutywne) to moja specjalność. Tłumaczenie ustne to przekład słowa żywego, ale nie wystarczy do tego tylko znajomość drugiego języka. Język ciała, gesty, postawa, formy grzecznościowe są równie ważne dla dobrej komunikacji. Zauważanie niuansów językowych i kulturowych zwyczajów jest niezbędne. Tłumaczenie to dla mnie wspaniały zawód właśnie dlatego, że mogę pracować i z językami i ludźmi z różnych kultur i mogę przyczynić się do zniknięcia barier językowych (i nie tylko), aby klienci czuli się bardziej z sobą złączeni. To powoduje, że żadne zlecenie tłumaczenia ustnego nie jest takie same.

Tłumaczenie symultaniczne

Tłumaczenie ustne symultaniczne to technika tłumaczenia wykorzystywana przede wszystkim w czasie międzynarodowych konferencji i zebrań. Tłumacze symultaniczni są również nazywani tłumaczami konferencyjnymi lub kabinowymi, bo tłumacz pracuje właśnie w kabinie i słyszy mówcę przez słuchawki. Gdy mówca mówi, tłumacz na bieżąco tłumaczy przekaz mówcy na inny język.  Słuchacze słyszą tłumaczenie z bardzo niewielkim opóźnieniem przez bezprzewodowe zestawy słuchawkowe, na których można wybrać odpowiedni język. Tłumaczenie symultaniczne to sport wyczynowy: wymaga ogromnej koncentracji i wysiłku mózgu, ale dlatego to również sport zespołowy: ze względu na intensywność procesu tłumaczenia tłumacze zawsze pracują w parach i zmieniają się co pół godziny. W ten sposób mózg może się zregenerować.

Na większości zleceń jestem obecna osobiście, jednak obecnie wykonuję również tłumaczenia symultaniczne zdalnie, przez platformy takie jak Interprefy, KUDO, QuaQua lub Olyusei. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć mój profil na KUDO.

Na konferencjach z niewielką liczbą uczestników lub w czasie mniej formalnych zebrań (w których mówi się tylko dwoma językami) można pracować z zestawem słuchawkowym tour guide. Wtedy tłumaczenie również odbywa się symultaniczne, ale bez kabiny tłumaczy a z wygodnym bezprzewodowym systemem tour guide.

Tłumaczenia konferencyjne wykonuję dla koncernów międzynarodowych/przedsiębiorstw (np. Heineken, DP DHL), instytucji europejskich (np. Eurojust, Komitet Regionów, grupy polityczne w Parlamencie Europejskim) lub federacji związków zawodowych (EKKZ, Industriall Europe).

Tłumaczenie konsekutywne

Korzystając z tej techniki tłumacz tłumaczy za każdym razem kilka zdań mówcy na język słuchaczy/uczestników.

Tłumaczenie konsekutywne jest przede wszystkim stosowane w czasie oprowadzań delegacji (np. po zakładzie produkcyjnym), podczas zebrań czy prezentacji przedsiębiorstwa. Ale również w czasie wizyty u lekarza, rozmowy z adwokatem, prawnikiem, psychologiem, mediatorem czy notariuszem tłumaczenie konsekutywne to dobry wybór.

Tłumaczenie szeptane

Tak zwana szeptanka to technika podobna do tłumaczenia symultanicznego, ale tutaj tłumacz siedzi obok klienta i tłumaczy (na przykład u notariusza). Ta technika wymaga ogromnej uwagi ze strony tłumacza ze względu na to, że musi słuchać języka źródłowego i jednocześnie słyszy swoje własne tłumaczenia. Często jakość dźwięku lub akustyka w sali nie są optymalne. Zazwyczaj ta technika jest ograniczona do jednego lub maksymalnie dwóch języków, w innym przypadku słuchaczom przeszkadzaliby tłumacze innych języków, mówiący wszyscy w tym samym czasie.

Tłumaczę w następujących parach językowych:

  • polski <<>> niderlandzki
  • angielski <<>> polski
  • angielski <<>> niderlandzki

Dodatkowe informacje? Potrzebujesz tłumacza na tłumaczenie ustne (symultaniczne, konferencyjne, konsekutywne lub u notariusza), proszę o kontakt.