Tolken

Tolken is het vertalen van gesproken tekst maar alleen de kennis van een vreemde taal is niet voldoende. Lichaamstaal, gebaren, houding en beleefdheidsvormen zijn even belangrijk voor goede communicatie. Het oppikken van taalnuances en culturele (eigen)aardigheden is onmisbaar. Ik vind tolken een geweldig vak omdat ik met talen en mensen (uit verschillende culturen) kan werken en ervoor kan zorgen dat (taal)barri√®res verdwijnen en mensen dichter bij elkaar komen. Geen opdracht is daarbij dezelfde.

Simultaan tolken

conferentietolk conference interpreter congrestolk simultaantolk
Aan het werk als conferentietolk

Simultaan tolken wordt het meest gebruikt bij conferenties. Een andere naam voor simultaantolk is dan ook conferentietolk of congrestolk. De tolk werkt vanuit een cabine en hoort de spreker via een koptelefoon. Terwijl de spreker aan het woord is vertaalt de tolk zijn woorden tegelijkertijd in een andere taal. De toehoorders gebruiken een draadloze koptelefoon. Simultaan tolken is topsport: het vereist hoge concentratie en vraagt grote inspanning van de hersenen maar daarom is het ook een teamsport: tolken werken in paren om elkaar om het half uur af te wisselen.

Hoewel tijdens de meeste opdrachten ben ik persoonlijk op locatie aanwezig ben, ben ik nu ook beschikbaar voor conferentietolkenopdrachten via Interprefy of KUDO. Klik hier om mijn KUDO-profiel te bekijken.


Voor kleinere groepen en informele vergaderingen (max. twee werktalen) kan ook een mobiele fluisterset worden gebruikt. Het tolken gebeurt dan ook simultaan, maar zonder tolkencabine en met een handige mobiele vertaalkoffer.

Consecutief tolken

Gebruikmakend van deze techniek vertaalt de tolk dan steeds de zinnen van de spreker nadat deze is uitgesproken naar de taal van de toehoorder.

Consecutief tolken (of gesprekstolken) wordt vooral gehanteerd tijdens rondleidingen, vergaderingen, bedrijfspresentaties. Maar ook tijdens een afspraak bij bijv. de huisarts, specialist, advocaat, psycholoog of notaris is dit de uitgelezen manier om een adequate vertaling tot stand te kunnen brengen.

Fluistertolken

Hoewel deze techniek op simultaantolken lijkt, zit hierbij de tolk naast de klant of ergens in de zaal met een zogenoemde fluisterset en vertaalt de woorden van de spreker simultaan op fluistertoon. De luisteraars hebben een headset op. Ook fluistertolken vereist optimale aandacht van de tolk, omdat omgevingsfactoren hierbij sterk kunnen afleiden.

Ik werk in de volgende talencombinaties:

  • Pools <<>> Nederlands
  • Engels <<>>Pools
  • Engels <<>> Nederlands

Meer weten? Neem contact met mij op: klik hier.